گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

رخشنده چو مهرست ضمیری که تو راست
عالی چو سپهرست سریری که تو راست
فرمانده خلق است مشیری که تو راست
مخدوم جهان است وزیری که توراست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی