گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

با فقر چه قدر، دنیی و عقبی را؟
دارد همه کس مسلم این دعوی را
غالب‌گشتن بر دو جهان از فقر است
اقبال بلند باید این معنی را


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی