گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۳

 

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم
هجران تو بر وصل گزیدیم و شدیم
در جستن وصل تو ز نایافتنت
دل رفت و طمع ز جان بریدیم و شدیم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی