گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۵

 

هر ذات مگو به ذات جاوید رسد
هر سایه کجا به سایه بید رسد
در پرتو مهر، ذره گردد موجود
اما نتواند که به خورشید رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی