گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳۲

 

ای شاه گر آنچه می‌توانی نکنیزین پس به جز از دریغ و آوخ نکنی
اندر رمهٔ خدای گرگ آمد گرگهیهات اگر توشان شبانی بکنی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۳۵

 

با کافر اگر جنگ بشمشیر کنی
ور بادیه را بپای سر ریزکنی
حقا که اگر ده یک آن مزد بود
کز کاه مرا شبی شکم سیر کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل