گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۸۵

 

گردون زند از کین تو هر صبحی دم
روزی کند از عمر تو هر شامی کم
اختر کند از برای خاکت از هم
آری دندان رنج کشد بهر شکم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی