گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۳

 

خواهم ز گذشته‌ها روایت نکنم
وز محنت آینده شکایت نکنم
در بر رخ خلق بندم و در کنجی
بنشینم و با کسی حکایت نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی