گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۶

 

در کوی خیال خود چه میپوئی تووین دیده به خون دل چه میشوئی تو
از فرق سرت تا به قدم حق داردای بیخبر از خویش چه میجوئی تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۳۵

 

در بزم شهود، ذکر می‌گویی تو
با کعبه به راه کعبه می‌پویی تو
یار از رگ گردن به تو نزدیک‌ترست
ای هیچ نکرده گم چه می‌جویی تو؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی