گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۹

 

آن شانه که از تو هست یک موی درو
چون ارّه کشم زبان زهر سوی درو
وان آینه یی که رری در روی تو کرد
چون قبله شب و روز کنم روی روی درو


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل