گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۴

 

وصل چو تویی در آرزو کی گنجد؟
بی ترک جهان، یک سر مو کی گنجد؟
این لقمه بزرگ آمد و بسیار بزرگ
با پنج انگشت در گلو کی گنجد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی