گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۴

 

دنیا چه بود، هیچ و در او پوچی چند
زین مرحله دورتر نشین، کوچی چند
باشد به مثل جهان و ابنای جهان
گرمابه سردی و در او لوچی چند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی