گنجور

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸

 

نونیست کشیده عارض موزونش
وآن خال معنبر نقطی بر نونش
نی خود دهنش چرا نگویم نقطیست
خط دایره‌ای کشیده پیرامونش


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱

 

ماند به بهشت آن رخ گندم گونش
عشاق چو آدم است پیرامونش
خاقانی را نرفته بر گندم دست
عمدا ز بهشت می‌کند بیرونش


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی