گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۱

 

همت طلبی، به تربت مجنون آی
با دیده نمناک و دل پرخون آی
خواهی نگذاری دل پروانه ز دست
در خانه چراغ بر کن و بیرون آی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی