گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۴

 

روز محک محتشم و دون آمدزنهار مگو چونکه ز بیچون آمد
روزیست که از ورای گردون آمدزان روز بهی که روزافزون آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی