گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما
درد تو شده خانه فروش دل ما
رمزی که مقدسان ازو محرومند
عشق تو مر او گفت به گوش دل ما


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر