گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

من تجربه کردم صنم خوش‌خو راسیلاب سیه تیره نکرد آنجو را
یک روز گره نبست او ابرو رادارم بیمرگ و زندگانی او را


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

دی شانه زد آن ماه خم گیسو را
بر چهره نهاد زلف عنبر بو را
پوشید بدین حیله رخ نیکو را
تا هر که نه محرم نشناسد او را


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

شاها ادبی کن فلک بد خو را
گر چشم رسانید رخ نیکو را
گرگوی خطا کرد به چوگانش زن
ور اسب خطا کرد به‌ من بخش او را


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی