گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

عرفی که همیشه در سلامت رو داشت
دیدم که عجب جای از آن بد خو داشت
صذ بیشهٔ شعله داشت در هر بن مو
صد خوشهٔ ناله بر سر هر مو داشت


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی