گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۹

 

شمعی است دل مراد افروختنیچاکیست ز هجر دوست بردوختنی
ای بی‌خبر از ساختن و سوختنیعشق آمدنی بود نه آموختنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۷

 

گفتی که به وقت مجلس افروختنی
آیا که چه نکتهاست بردوختنی
ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر