گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

ای آنکه تو یوسف منی من یعقوبای آنکه تو صحت تنی من ایوب
من خود چه کسم ای همه را تو محبوبمن دست همی‌زنم تو پائی میکوب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

خواهم ز تو چیزی به معمایی خوب
کان هست چو طبعت به لطافت منسوب
دانی چه سوال می کنم باده بنه
نصفیش مصحف کن و نصفی مقلوب


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری