گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۵

 

بد نیز مباش اگر نه خود به گردی
چون نگذازی تن از چه فربه گردی؟
گیرم که گدای شهر نشمارندت
باری مکن آنچه خواجه ده گردی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی