گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰

 

یا رب چو بخوانی ام، اطعنا گویم
فرمان تو را به جان سمعنا گویم
بر من تو به فضل اگر غفرنا گویی
من آیم و ربنا ظلمنا گویم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی