گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲

 

پای تو اگرچه در وفا محکم نیستدر دست تو یک درد مرا مرهم نیست
با این همه از غمت گزیرم هم نیستدل بی‌غم دار کز تو دل بی‌غم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

در عالم بی‌وفا کسی خرم نیست
شادی و نشاط در بنی‌آدم نیست
آن کس که درین زمانه او را غم نیست
یا آدم نیست، یا از این عالم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

گر کشته شوم به تیغ عشقش غم نیست
ور در هوسش مرده شوم ماتم نیست
گر جامهٔ خلق بر کشند از سر من
تشریف خدائیم خدائی کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

در دیده ی ابر این زمستان نم نیست
گویی که مگر آب به دریا هم نیست
در آب گوارش کمی شد پیدا
یک قطره ز قطره های چشمم کم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۰

 

بی روی تو غمگسار من جز غم نیست
یک لحظه دلم ز خویشتن خرّم نیست
گر نیست مرا دل طرب نیست عجب
کز بس غم دل مرا دل غم هم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

امشب که نشان روز در عالم نیست
بالای شب از روز قیامت کم نیست
زلف تو نشاندست بدین روز مرا
ورنه شب من بدین درازی هم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل