گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

 

دوش از غم تو دیده به هم برنزدم
ور زانک زدم بدانک بی نم نزدم
زان بیم که دم تیز کند آتش دل
تا روز همی سوختم و دم نزدم


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی