گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۸

 

آتش بدو دست خویش بر خرمن خویش
چون خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش
ای وای من و دست من و دامن خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۳

 

دارم به دو دست خویش دایم تن خویش
آویخته‌ام چو خار در دامن خویش
معذورم اگر ز خویش غافل نشوم
کس چون کند اعتماد بر دشمن خویش؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی