گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرددل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
کار من و تو چنانکه رای من و تستاز موم بدست خویش هم نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۲۷

 

چون روزی و عمر بیش‌وکم نتوان‌کرد،
خود را به کم و بیش دُژَم نتوان‌کرد؛
کار من و تو چنان‌که رأی من و تو ست
از موم به دست خویش هم نتوان‌کرد.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۴

 

تا کی برت اظهار عدم نتوان کرد
یک مو ز رعونت تو کم نتوان کرد
دامن به میان برزده خواهی رفتن
جایی که کلاه گوشه خم نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی