گنجور

عطار » مختارنامه » باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد » شمارهٔ ۱۱

 

با ما بنشین که هر دو همدم بودیم

با یکدیگر پیش ز عالم بودیم

ای آنکه هزار ماه در تو نرسد

گویی که هزار سال با هم بودیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹

 

زان پیش که ما طفیل آدم بودیم
در خلوت خاص، هر دو محرم بودیم
بی منت عین و شین و قاف، اندر گل
معشوقه و عشق، هر دو با هم بودیم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۶

 

قدسی من و بخت اگرچه توام بودیم
وز روز ازل جدا ز هم کم بودیم
با من نشد آمیخته در صفحه خاک
با آن که چو حرف و نقطه با هم بودیم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی