گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

 

این ضامن صبر من خجل خواهد شد
این شیفتگی یک چهل خواهد شد
بر خشک دوپای من به گل خواهد شد
گویا که سر اندر سر دل خواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲

 

نه مشکل روزگار حل خواهد شدنه دور فلک همی بدل خواهد شد
زین پس من و عشق و می که این روزی دوتا روز دو بر باد اجل خواهد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری