گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

 

ای دوست نبودیم و نیم خوش بی تو
شد… خود بلاکش بی تو
ایام به خیره خیره بر من بگماشت
چشمی و دلی پر آب و آتش بی تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی