گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریستاز دیدهٔ شاهیست و دل دستوریست
هر کاسهٔ می که بر کف مخموریستاز عارض مستی و لب مستوریست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام