گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

چون تیغ زند اجل سپرها هیچست
وین حشمت و جاه و مال وزرها هیچست
چندانکه بد و نیک جهان می بینم
نیکست که نیکست دگرها هیچست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل