گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴

 

گفتم که: لبت، گفت: شکر می‌گوییگفتم که: رخت، گفت: قمر می‌گویی
گفتم که: شنیدم که دهانی داریگفتا که: ز دیده گو، اگر می‌گویی


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

 

ای خواجه سخن زیر و زبر می گویی
امروز بسی ز دی بتر می گویی
گفتی که به علم مرده را زنده کند
عیسی نکند آنچ تو خر می گویی


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی