گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۱

 

ای بوده در آنچه بوده و هست و بوَد
معبود بر آن چه بوده و هست و بود
هر موجودی که هست فانی گردد
هستی تو هر آن چه بوده و هست و بود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی