گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۷

 

مگذار گره به کار ما برگردد
مپسند که روزگار ما برگردد
رفتی تو و روزگار برگشته ز ما
برگرد که روزگار ما برگردد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی