گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۱

 

گفتم به فراق مدتی بگزارمباشد که پشیمان شود آن دلدارم
بس نوشیدم ز صبر و بس کوشیدمنتوانستم از تو چه پنهان دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۲

 

هر بار ز دیده از تو در تیمارم
تا بهره ز دیدار تو چون بردارم
ای یار چو ماه اگر دهی دیدارم
چون چرخ هزار دیده در وی دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی