گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۹۳

 

آن کس که ز راه نفسم بسته کند
دل را ز هجوم داغ گل دسته کند
بیماران را دم مسیح است علاج
ای وای بر آن کس دم او تفته کند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی