گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶

 

این قافله عمر عجب میگذرددریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را که شب میگذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۳

 

این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد!
دریاب دمی که با طَرَب می‌گذرد؛
ساقی، غم فردای حریفان چه خوری.
پیش آر پیاله را، که شب می‌گذرد.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد
تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی