گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۶۰

 

ای روی تو از تازه گل بربر به
وز چین و خطا و خلج و بربر به
صد بندهٔ بربری تو را بنده شد
بربر بر بنده نه که بربر بر به


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی