گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۵

 

مینال که آن ناله شنو همسایه استمینال که بانک طفل مهر دایه است
هرچند که آن دایهٔ جان خودرایه استمینال که ناله عشق را سرمایه است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی