گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶

 

دل در بر من زنده برای غم تستبیگانهٔ خلق و آشنای غم تست
لطفی است که می‌کند غمت با دل منورنه دل تنگ من چه جای غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

دل کیست که گویم از برای غم تست
یا آنکه حریم تن سرای غم تست
لطفیست که میکند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر