گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۹

 

تا دید هوات در دلم غایت عشق
در پیش دلم کشید خوش رایت عشق
گر وحی ز آسمان گسسته نشدی
در شان دل من آمدی آیت عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۹

 

تا دید زمانه در دلم غایت عشق
در پیش دلم همی کشد رایت عشق
گر وحی زآسمان گسسته نشدی
درشان دل من آمدی آیت عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی