گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۸

 

ای آنکه درینجهان چو تو پاکی نیستزیبا و لطیف و چست و چالاکی نیست
زین طعنه در اینراه بسی خواهد بودبا ما تو چگونه‌ای دگر باکی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱

 

کمتر ز من ای جان به جهان خاکی نیست
بهتر ز تو مهتری و چالاکی نیست
تو بی‌منی از منت همی آید باک
من با توام ار تو بی‌منی باکی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی