گنجور

عطار » وصلت نامه » فی الموت

 

چون روی تو در هلاک خواهد آمد

قسم تو دو کز مغاک خواهد آمد

بر روی زمین چه می‌کنی چندین جای

چون جای تو زیر خاک خواهد آمد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار