گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۹۹

 

چون شمع به سوختن کنی خوی، خوش است
دایم ز پی شعله تکاپوی خوش است
از سوز منال چون دم از عشق زدی
آری سوزند هرچه را بوی خوش است


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی