گنجور

رشیدالدین وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۴۳ - در مدح ملک اتسز

 

شاها ، بجلال ، آسمانی گویی
در دانش وجود بحر و کانی گویی
هجرت کردی ، باز گرفتی عالم
پیغمبر آخر الزمانی گویی


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط