گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۸

 

آن رطل گران را اگر ارزان کنییاجزای جهان را همگی جان کنیی
ور زان لب خیره شکرافشان کنییکه را به مثال ذره رقصان کنیی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی