گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۵

 

در راه طلب عاقل و دیوانه یکیستدر شیوهٔ عشق خویش و بیگانه یکیست
آن را که شراب وصل جانان دادنددر مذهب او کعبه و بتخانه یکیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۶

 

در پیش تو دیوانه و فرزانه یکی‌ست
قدر خزف و گوهر یکدانه یکی‌ست
چون آینه با روشنی دیده، چرا
در چشم تو آشنا و بیگانه یکی‌ست؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی