گنجور

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

صبح است ز خرمی جهان می خندد
هر قطره به بحر بیکران می خندد
بو در گل و نشه در می و می در جام
از شوق، زمین و آسمان می خندد


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۶

 

گل راز طرب همه دهان می خندد
گویی ز برای چه چنان می خندد؟
آری همه کار کش ببرگست ز زر
زان خفت ستان و بر جهان می خندد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۷

 

گل در مه روزه همچنان می خندد
گویی که بطنز بر جهان می خندد
می روشن و نو بهار و مردم هشیار
گل را عجب آمدست از آن می خندد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل