گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۵

 

آنم که برون جهد ز کانم گوهر
گیرد قلم از تیغ زبانم گوهر
هرجا که چو شمع مجلس‌آرا گردم
پیداست ز مغز استخوانم گوهر


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی