گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۹۴

 

همواره تو این غارت دلها می کن
هر بد که از آن بترنه با مامی کن
جانبازی عاشقان اگر دیده نیی
بنمای رخ از دور و تماشا می کن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل