گنجور

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹

 

ای مطرب ازان حریف پیغامی ده
وین دلشده را به عشوه آرامی ده
ای ساقی ازان دور وفا جامی ده
ور رشک برد حسود، گو جامی ده


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی